Til deg fra meg

Hva er coaching?                                                                                                                                               

Coaching er en kommunikasjonsform som fremmer handling og læring – på personlig og faglig plan – gjennom bevisstgjøring, utforming og motivasjon. Coaching setter fokus på nåtid og fremtid, er løsnings- og mulighetsorientert og har som idé-grunnlag at enkeltmennesket selv har svarene, men kan trenge hjelp til å aktivisere dem i form av eget begrepsapparat og handlingsmåte”

(Susann Gjerde, ”Coaching, hva hvorfor hvordan” 2010)

 

CAN – coaching filosofi

CAN står for en coachform som anerkjenner fokuspersonen som eksperten i hans/hennes liv, og arbeider ut fra et grunnsyn om at alle fokuspersoner er kreative, ressurssterke og hele.

 

Det er coachens ansvar

  • å finne frem til, klargjøre og slutte seg til hva fokuspersonen ønsker å oppnå
  • å oppmuntre fokuspersonen til egne oppdagelser/selvinnsikt
  • og nå frem til løsninger og strategier initiert av fokuspersonen
  • å holde fokuspersonen ansvarlig

Kompetansebeskrivelse

Den 05.04.14 godkjent CAN Coach: http://coachingacademy.no/index.php?id=2 Tilknyttet ICF: http://www.icfnorge.no/
2012 – 2014: Kompetansen er utviklet på Coaching Academy i samarbeid med Lederskolen og ICF. Den består av 8 moduler fordelt over to studieår. CAI – første året: Modul 1- grunnlaget for coachingen. Modul 2- Etablere en gjensidig relasjon. Modul 3- Effektiv kommunikasjon. Modul 4 – Fasilitere læring og resultatoppnåelse.

CAII – andre året: Modul 5 – Verdiforankret coaching. Modul 6 – Til stede og målrettet. Modul 7 – Integrasjon av coachingmetoder. Modul 8 – Ditt coachingprosjekt.

 

2008 – 2010: Tidligere utført studie som også bidrar til kompetansen i sin helhet:

Lederskolen i regi av Filadelfia Oslo. Samarbeids studie knyttet til MF, Menighetsfakultetet og HLT Høyskolen for Ledelse og Teologi. Endrings- og prosjektledelse, organisasjonsutvikling, veiledning og coaching.
1972 – 2008: Yrkeskole; Handel og kontor. Husmorskole/Husmorvikar. Helsefagarbeider. Folkehøyskole; Idrettsledelse. Bibelskole; Praktisk kristenliv. Høyskolen i Bergen (HIB) organisering/veiledning.

I tillegg mange års praksis i arbeid med mennesker. Uttallige kurs knyttet til arbeid.

 

Jeg har siden 2003 jobbet som fungerende arbeidsleder for voksen sønn gjennom ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Han har assistansebehov til alle dagliglivets gjøremål og har i dag 4 fast ansatte assistenter som jeg administrerer.

Jeg har ledig kapasitet for coaching og det er en glede å kunne bidra til vekst og utvikling for den enkelte. All endring begynner med et lite steg i riktig retning og hvert menneske må selv finne sin vei. Jeg bidrar gjerne til at du skal oppdage ditt potensial.

Jeg kaller meg Story Coach og tror at hver og en av oss har sin egen historie, som styrer oss mer enn vi er klar over. Har du sett at det finnes kjennetegn og kanskje en rød tråd gjennom årene du har levd? Vil du oppdage den? Jeg kan i tillegg til ren coaching brukes som mentor i sammenhenger som arbeidsledelse og utfordringer knyttet til BPA. I mine erfaringsfelt brukes jeg også som taler og foredragsholder. Jeg skreddersyr presentasjoner etter ditt ønske. Jeg kan som alternativ til fysiske møter bruke telefon, Facetime, eller Skype. Favoritten min er bruk av naturen, som en vandring mot ditt mål.
Valget er ditt! Ta kontakt og finn ”Veien til solsiden i ditt liv”.